Bokbasen

2022 - 2023
Prosjektledelse og design

Forenklet flyt mellom forlag, bokhandler, strømmetjenester og nettbutikker over hele landet.

I 2022 startet Bokbasen et prosjekt for å fornye og forbedre produkter og arbeidsflyter i internt ekspertsystem og i flater mot kunder.

Vi har bistått med prosjektledelse, opplæring og innkjøring av Design Thinking, innsiktsarbeid, designsystem, tjenestedesign, og UX/UI-design.

Tjenesten rettet mot bokhandel fokuserer på å støtte de ansatte i deres interaksjon med kunder på leting etter bøker. Løsningen er designet for å levere relevant informasjon til rett tid, slik at ansatte kan assistere kundene raskere og mer treffsikkert.

I større butikker er man ikke alltid i nærheten av kasseapparatet, og mobilvisningen ble vel så viktig for ansatte på farten.

I prosjektet prioriterte vi tett kontakt med brukergruppen og siktet mot korte feedbackloops. Dette ga oss muligheten til å utforske løsninger sammen med de som faktisk skulle bruke produktene. Man kan få mye informasjon fra en litt rufsete skisse!

Før informasjonen om bøker når bokhandel og andre aktører, blir det gjort en viktig registreringsjobb av Bokbasens bibliotekarer.

Behovet for et bedre registreringssystem meldte seg, og finkene sto sentrale i produktutviklingen av et nytt, skreddersydd arbeidsverktøy. Målet var å effektivisere og fornye dagens registreringsflyt, og samtidig fase ut det gamle systemet. Designet fokuserer spesielt på hierarki, konsekvent og intuitiv navigasjon, lesbarhet og klarspråk. Og ikke minst en lystbetont arbeidsflyt.