Folk kaller det forskjellige ting

men vi er utviklere, designere og prosjektledere i ulike former

Lei av å forhandle på lønnen din?

Vi er helt åpne om hva vi tilbyr. Det er bare å snoke i personalhåndboka vår.

Les håndboka
934 208,-

Dette er en lønnsøkning på 41 937 kr fra i fjor

+ Bonus kommer i tillegg