Finks håndbok

Her kan du lese mer om oss og hvordan vi gjør ting. Det er bare å snoke i vei.

Sist oppdatert
1. juli 2024

Liker du det du ser må du gjerne ta en titt på våre ledige stillinger.

Et hyggelig konsulentselskap

Hos oss finner du en gjeng nerder som elsker det vi gjør. Fink er laget av de ansatte, for de ansatte. Vi ønsker å lage verdens beste arbeidsplass, og det gjør vi ved å sette menneskene i fokus.

I Fink får du spennende oppdrag, god lønn og goder, og du får være med å forme selskapet. Det skal være hyggelig å jobbe Fink! Vi har derfor laget to lønnsmodeller; fastlønn og provisjonslønn. Noe for enhver!

Fastlønn og goder

Vi har to lønnsmodeller. Snok i vei!
Her finner du alt du trenger å vite om fastlønn og provisjonslønn.
936 551,-

Dette er en lønnsøkning på 44 280 kr fra i fjor

+ Bonus kommer i tillegg

Våre siste bonuser

Bonus - Fastlønn

Mye av overskuddet vårt blir delt ut som en bonus til alle ansatte. Vi har alle jobbet for overskuddet, og derfor fordeles det likt uavhengig av stilling eller ansiennitet.

Bonus blir utbetalt i juni og desember hvert år. 30% av overskuddet blir utbetalt som bonus.

2017
100.000,-
2018
118.000,-
2019
100.000,-
2020
95.000,-
2021
111.000,-
2022
105.000,-
2023
3.500,-

Det lønner seg å betale folk det de fortjener, derfor har vi i Fink over gjennomsnittet gode og rettferdige betingelser. Vi er også helt åpen om hva vi tilbyr.

Lønn

I Fink har vi åpen lønn, som vil si at alle i selskapet vet hva de andre tjener. Du slipper også å forhandle på lønnen din. Vi oppjusterer lønnen din 1. januar hvert år basert på resultatet til Fink. Vi passer på at lønna holder seg konkurransedyktig og tar også høyde for inflasjon og kronekurs. Hvor mye du får i lønn kommer an på hvor mye erfaring du har og tar utgangspunkt i uteksamineringsåret ditt, som du kan sjekke med lønnskalkulatoren vår.

Har du jobbet mye før eller under høyere utdanning med relevante oppgaver kan det telle mot antall års erfaring. For eksempel om du har jobbet deltid i 2 år kan det vurderes som 1 år ekstra erfaring. På samme måte kan antall års erfaring reduseres dersom du har hatt et selvvalgt friår eller ikke-relevant erfaring etter endt utdanning. Sykdom og foreldrepermisjon reduserer ikke erfaringstiden etter endt utdanning.

Bonus - Fastlønn

Mye av overskuddet vårt blir delt ut som en bonus til alle ansatte. Vi har alle jobbet for overskuddet, og derfor fordeles det likt uavhengig av stilling eller ansiennitet. Bonus blir utbetalt i juni og desember hvert år. 30% av overskuddet utbetales som bonus i Oslo.

I Trondheim vil bonusen også være 30% av overskuddet og utbetales først når vi er 10 ansatte i oppdrag. Når Trondheimskontoret har opparbeidet seg nok egenkapital.

Vi betaler også 12% feriepenger på toppen av bonusen, så med en bonus på 100 000 kr vil vi også betale 12 000 kr ekstra i feriepenger som blir utbetalt sammen med resten av feriepengene året etter bonus blir utbetalt.

Goder

I Fink har vi en rekke andre goder:

 • Inntil 500 kr per måned for internett hjemme
 • Inntil 500 kr per måned for mobilregning
 • Inntil 500 kr per måned for trening (treningssenter, kurs og organisert idrett)
 • Sponsing av offentlig transport for å komme seg til jobb (f.eks månedskort fra Ruter)
 • Sponsing av hjelm for inntil 1000 kr for de som kommer seg til jobb med egne fremkomstmidler
 • Trenger databriller sponser vi optikertime og inntil 3000 kr for brilleglass og innfatning
 • 5% innskuddspensjonsordning hos Gjensidige
 • Uføreforsikring og ulykkesforsikring
 • Helseforsikring for deg og din familie, inkludert gratis bruk av Eyr-appen
 • Reiseforsikring for deg og din familie
 • Sykelønnsforsikring, med full lønn i opp til 1 år ved sykemelding
 • Tillitsbasert utstyrsordning
 • Godt fagmiljø
 • Overtidsbetaling 40% og fleksitimeordning
 • Full lønn under foreldrepermisjon også om lønnen skulle overstige 6G*
 • 1 time betalt ammefri hver arbeidsdag inntil barnet er 20 måneder
 • Betalt velferdspermisjon ved blant annet: Time hos lege/fysioterapeut/psykolog/tannlege eller lignende, blodgivertime, begravelse til nærmeste familie, dødsfall i nærmeste familie, 1 flyttedag ved flytting, 1 dag fri når du gifter deg, oppstart for barnet ditt i barnehage og skole, tjeneste for sivilforsvaret, kjønnsbekreftende behandling

Ekstra kompensasjon for lederlønninger

VervÅrlig kompensasjon
Personalansvar for 1-4 ansatte27 690 kr
Personalansvar for 5-10 ansatte55 390 kr
Fagansvar27 690 kr
SoMe-ansvarlig13 820 kr
Kontoransvarlig27 690 kr
Prosjektlederansvarlig66 200 kr
Verneombud13 820 kr

CxO-roller (CEO, CDO, CFO, etc) i Fink har en årslønn som starter på 1 600 000 kr, og blir ikke kompensert for overtid og andre roller de har. På sikt er målet at tilsvarende stillinger i datterselskaper av Fink (Fink Trondheim, etc) også skal bli likt kompensert når de når tilsvarende størrelse på 60+ ansatte. Dette vil sikre en harmonisering av lederlønningene og likebehandling av ledere på tvers av organisasjonen.

Lønningene ovenfor følger den gjennomsnittlige lønnsøkningen i Fink hvert år.

Bloggbonus

Vi sitter med mye kunnskap og det er kult å dele det med omverdenen. For å motivere til å dele kunnskap eksternt får de som skriver blogginnlegg en bonus på 5000kr for et blogginnlegg. Er dere flere som skriver sammen deler dere på bonusen.

Kompetanseutvikling

Folkene i Fink er hele verdien i Fink, derfor er det viktig at vi utvikler oss faglig.

Vi har felles fagdager for hele Fink og faggrupper for design, webdev og mobilutvikling. I faggruppene møtes vi jevnlig og diskuterer fag, sparrer, har talks og gjør hyggelige ting.

Høsten 2024 går turen til Frascati i Italia hvor hele selskapet samles for kunnskapsdeling og sosial hygge.

Hygge

Enkel forskning viser at folka i Fink velger å jobbe i Fink på grunn av folka, så vi liker å ha det hyggelig sammen! Vi treffes ofte selv om vi jobber hos forskjellige kunder, enten det er middag på en fin restaurant, uformell etter-jobb pils, morgentrim eller fredagsfrokost. Det er åpent for å ta insj til det du vil.

Utstyr og verktøy

Gode arbeidsverktøy er viktig for å gjøre en god jobb. Kunnskap og kompetanse hjelper lite hvis du må sitte og knote med en laptop som ikke spiller på lag eller sliter med en stol som gir deg vondt i ryggen. I Fink har vi en raus utstyrsordning. Du har ikke et årlig budsjett, men du får det du trenger av arbeidsutstyr når du måtte trenge det. Si ifra til personalansvarlig, så bestiller de for deg. Du kan også legge ut for mindre ting, også får du det igjen på neste lønning.

HvaMaks-beløp
Pult, stol og skjerm7.000 kr. pr. stk
PC/Mac50.000kr (ink mva)
Telefon20.000kr (ink mva)
Hodetelefoner4.400kr (ink mva)

Arbeidstid og arbeidssted

Vi jobber vanligvis i oppdrag ute hos kundene våre og tilpasser oss dem. Du skal slippe å måtte reise over land og strand for å komme til jobb, derfor holder de fleste av kundene våre til i nærheten av Oslo. Akkurat nå har mange har en såkalt hybrid-hverdag med noe hjemmekontor. Kontoret vårt ligger i Folketeaterpassasjen på Youngstorget og der er dørene alltid åpne.

Hvordan får jeg oppdrag?

For å få et oppdrag må du først bli valgt av en kunde til å jobbe for dem. Dette skjer som regel ved at våre selgere finner et relevant oppdrag til deg og sender inn CVen din. Hvis kunden synes CVen din virker spennende så blir du kalt inn til intervju. Om det er en god match så vil kunden tilby deg oppdraget.

Arbeidstid, overtid og fleksitid

Den normale arbeidstiden i Fink er 7,5 timer hver dag. Vi har ingen bestemt kjernetid, men tilpasser oss kunden sin arbeidstid. Så lenge kunden syns det er greit kan du bruke fleksitid som du vil, det legger vi oss ikke opp i. God balanse mellom jobb og fritid er viktig for oss, men dukker det opp et behov for å sitte lenger på jobb noen dager så skal du i hvert fall bli kompensert for det. Er du nødt til å jobbe mer enn 7,5t per dag eller 37,5t per uke får du et overtidstillegg på 40% på hverdager og 100% i helgene. Se "Overtid og fleksitid" under timeføring

Ferie og feriepenger

Vi i Fink liker jobben vår, men vi er også glad i ferie. Tid til å være sammen med nære og kjære, reise, bare slappe av eller drive med hobbyene våre.

Derfor har Fink 6 uker (30 dager) lønnet ferie.

Ferie

Vi oppfordrer deg til å ta ut ferie i jul og påske, og ta sommerferien din i løpet av juli, sånn at det sammenfaller med når kunden vanligvis har ferie. Fink har alle fri på julaften og nyttårsaften, så du trenger ikke bruke feriedager på disse dagene. Det må være greit for kunde at du tar ferie, så du må avtale ferien med dem. Avklar også med din personalansvarlige.

Alle arbeidstakere har plikt til å bruke opp den lovpålagte ferien som er 4 uker og 1 dag. Hvis det er mer til overs kan opptil to uker bli overført til nytt år. Om noe mystisk skulle skje med overføringen, ta kontakt med Thomas.

Trenger du mer enn 6 uker ferie må du søke om ulønnet permisjon på forhånd til Thomas.

Feriepenger

Feriepengene blir utbetalt siste virkedag i juni og bygger på den oppsparte feriepengepotten du har opparbeidet deg fra året før. Uavhengig av om du tar ferie i juni eller ikke blir du trukket i lønn for hele ferien denne måneden. Det oppfordres til å ta sommerferien din i løpet av juli, sånn at det sammenfaller med når kunden vanligvis har ferie. I ditt første arbeidsår i Fink får du ikke utbetalt feriepenger i juni og heller ikke lønn fordi den blir trukket for ferien, så da er det viktig at du sparer på feriepengene du fikk fra forrige arbeidsgiver.

Sykdom og fravær

Noen ganger kommer livet i veien og du trenger å være borte fra jobb. I Fink har vi troa på at hvis vi gir deg tiden du trenger, vil du komme sterkere tilbake etterpå. Fink skal vi også ha et inkluderende arbeidsliv med plass til alle. Derfor er vi en IA-bedrift og tar i bruk virkemidlene tilgjengelig for dem. Målet er at dette vil bidra til å redusere sykefraværet og frafall fra arbeidslivet.

Barn og Fink

For deg som har en liten mini-Fink på vei eller trenger tid til å ta vare på de små du allerede har, har vi samlet det du trenger å vite her. Vi digger barn og det er viktig for oss å sørge for at mammaene og pappaene i Fink har støtten de trenger for å oppfostre neste generasjonen borgere.

Fødsel

I forbindelse med fødsel får far eller medmor to uker lønnet permisjon for å hjelpe til hjemme. Bruk timekode "Permisjon (lønnet)". Husk å varsle personalansvarlig og kunde i god tid.

Permisjon

Når du tar ut foreldrepermisjonen din dekker Fink mellomlegget mellom det du får fra NAV og opp til lønna du får fra oss når du velger 100% uttak. Velger du 80% uttak, dekker vi opp til 80% av lønnen din. Feriepengeopptjening for hele perioden dekkes også. Vi betaler ut lønnen som vanlig.

Ammefri

Ammer du barnet ditt kan du ta ut 1 time betalt ammefri per dag fram til barnet er 20 måneder.

Hjemme med sykt barn

I Fink har du rett på :

 • Arbeidstakere som har ett eller to barn som er 12 år eller yngre, har 10 omsorgsdager i 2024. Arbeidstakere som har omsorgen for mer enn to barn som er 12 år eller yngre, har 15 omsorgsdager i 2024. For arbeidstakere som er alene om omsorgen dobles antall omsorgsdager.

Du kan også ha rett til flere dager hvis: Du er alene om omsorgen, eller har et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn under 18 år, eller den andre foreldren er ufør i 6 mnd og ikke i stand til å ta seg av barnet.

Barnehagetilvenning

Ved barnehagetilvenning har vi i utgangspunktet satt av 3 dager. Dersom barnet trenger mer tid er det fleksibelt.

Veldedighet og Open Source

Veldedighet

Fink donerer til veldedige formål eller prosjekter som har en positiv påvirkning på samfunnet. En liten gruppe samles for å bestemme hvilke formål Fink skal donere til.

2022 - Nerd Aid 8 sin støtteaksjon til Røde Kors for hjelp i Ukraina: 150.000 kr

2020 - Budsjettet vi har til veldedighet har i år blitt brukt til både design og koding for å lage en nettside for Bandy mot kreft.

2019 - Norsk Luftambulanse: 20.000 kr, Kreftforening – Julestjerne for forsking: 35.000 kr, Gi effektivt: 20.000 kr, Fremtiden i våre hender: 15.000 kr, Plan: 10.000 kr, Nepal earthquake recovery: 10.000 kr, Benjamin Lies Minnefond: 20.000 kr

Open Source

Fink støtter Open Source prosjekter, konferanser og andre relevante tjenester eller arrangementer innen tech og design. En liten gruppe samles for å bestemme hvilke prosjekter Fink skal støtte.

2021 - Orta Therox: $50

2020 - Sanctuary.js: $2400, FLL Gymlærerne: 3000 kr

Bærekraft og miljø

Som selskap ønsker vi å ta ansvar og gjøre vår del begrense belastningen på miljøet og bli mer bærekraftige. Miljøpolicyen vår beskriver tiltakene vi gjør.

Her finner du Fink sin årlige klima og miljørapport

Åpenhetsloven

Den norske åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og tar sikte på å fremme selskapets respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon og levering av varer og tjenester. Aktsomhetsvurderingene skal omfatte egen virksomhet så vel som leverandørers og forretningspartneres virksomhet.

Her finner du Fink sin redegjørelse etter åpenhetslovens § 5

Ansettelsesprosessen

Vi ser alltid etter flinke og trivelige folk. Hvis du har likt hva du har sett her og vil være med å seile Fink-skuta inn i framtiden så kan du lese mer på jobb-sidene våre.

Ansettelsesprosessen i Fink pleier å se sånn ut:

Som utvikler er det først et møte med daglig leder som prater litt om hva Fink er, og blir litt bedre kjent med deg. Hvis dette klaffer vil du bli kalt inn til et teknisk intervju hvor du møter to av våre ansatte og sammen løser en oppgave. Dette gjør vi for å få et lite innblikk i hvordan du tenker og jobber sammen med andre.

Er du designer vil første møte være med Christian Nordvik som er leder for designerne. Det kan være i form av en uformell prat over en kaffe eller per telefon. Videre gjennomføres det et intervju med to fra designgruppen. I forkant av intervjuet vil du få utdelt en case. Løsningen presenterer du i løpet av intervjuet. Hvis det viser seg at vi er en match vil siste steg i ansettelsesprosessen være et møte med vår daglig leder.